شهردار جوان سبزوار به تازگی در جلسه شورای ترافیک شهرستان از عزم این ارگان برای ساخت پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی این شهر [جنوب محوطه شهرداری و باغ ملی سبزوار] خبر داد اما گفته است محل آرامگاه سهراب حفظ خواهد شد.

فعالان و دغدغه مندان حوزه گردشگری و میراث فرهنگی سبزوار پیش تر نگرانی خود را از احداث پارکینگ طبقاتی در نزدیکی آرامگاه سهراب که قبلا طرح احیا و بازسازی آن در دستور کار شورا و شهرداری قرار داشت، ابراز کرده بودند اما میثم حسین آبادی در این نشست خبری قول داده است که این نگرانی ها را برطرف کند.

سهراب یکی از قهرمانان معروف و محبوب در شاهنامه فردوسی است که شهرت جهانی دارد و بنابراین محلی که به آرامگاه او منتسب است، پتانسیل گردشگری بالایی برای شهر سبزوار محسوب می شود و واقعا معلوم نیست چرا تا به حال این مکان اینقدر مهجور و مغفول باقی مانده است و حالا که چند سالی است طرح احیای آن در دستور کار قرار گرفته، چرا اینقدر در اجرای آن تعلل شده و از همه مهمتر معلوم نیست حالا که مسئولان شهرداری سبزوار اراده کرده اند در نزدیکی این اثر، سازه ای بسیار نامتجانس مانند یک پارکنیگ طبقاتی ایجاد کنند، چه تأثیرات منفی ای بر هویت تاریخی و ابهت گردشگری که این اثر باید داشته باشد، باقی خواهد گذاشت؟ 

درست است که ترافیک و کمبود پارکینگ در محدوده مرکزی شهر سبزوار یکی از معضلات این روزهای شهروندان سبزواری است، و درست است که شهردار محترم سبزوار قول داده  با ایجاد این پارکینگ طبقاتی آسیبی به پروژه احیای آرامگاه سهراب وارد نشود، ولی از هر زاویه ای که نگاه کنیم، وجود پارکینگ طبقاتی در نزدیکی چنین اثری، هیچ سنخیت و تجانسی با این فضا ندارد و به احتمال زیاد چشم انداز آن را مخدوش خواهد کرد.

با اینحال امیدواریم از بین دو پروژه مهم که یکی عمرانی و ترافیکی است و دیگری فرهنگی و گردشگری است، شهرداری و شورای شهر سبزوار به فرهنگ و گردشگری وزن بیشتر و سنگین تری بدهند. چرا که اگر قرار است سبزوار را از معبر به مقصد گردشگری تبدیل کنیم و از مزایای جانبی آن در صنعت پاکیزه و پولساز توریسم بهره ببریم، پروژه های فرهنگی و گردشگری راهگشای این مسیر خواهند بود.

تصویر کاریکاتوری این پست مربوط به برداشت آزاد و ذهنیت شخصی نویسنده از کنار هم قرار گرفتن دو پروژه نامتجانس پارکینگ طبقاتی و آرامگاه سهراب در جنوب باغ ملی سبزوار است. امیدواریم آنچه در عمل اجرا خواهد شد، چنین عاقبتی نداشته باشد.