فرودگاه سبزوار به عنوان تنها فرودگاه نیمه غربی خراسان اگرچه اکنون چندین ماه است که هیچ پرواز ورودی و خروجی نداشته اما در این مدت شاهد انجام یک سری عملیات عمرانی از جمله بازسازی نمای ساختمان ترمینال فرودگاه بوده است.

نمای جدید ترمینال فرودگاه سبزوار اگرچه ظاهری امروزی دارد، اما در هنگامه تعطیلی پروازها، غریب و مهجور واقع شده و چشم انتظار رفت و آمد مسافران است. چنانکه همه می دانیم، مهمترین کارکرد یک فرودگاه انجام پرواز و جابه جایی مسافر و بار در مسیرهای هوایی است اما در حال حاضر این عملکرد در دومین فرودگاه خراسان رضوی به دلایلی نامعلوم تعطیل است و مردم غرب خراسان از خدمات آن محرومند. امید می رود به زودی با برقراری مجدد پروازها نقش و کارکرد اصلی این فرودگاه به آن بازگردد. 

فرودگاه سبزوار بین سال های 1376 تا 1382 با همت مردم سبزوار احداث شد. در آن زمان سبزواری ها برای انجام این کار بزرگ هیأت امنایی مردمی تشکیل دادند که بعدها به موسسه آبادانی دیار سربداران تبدیل شد و پروژه توسعه ای و عام المنفعه متعددی را در غرب خراسان انجام داد. 

فرودگاه سبزوار از زمان افتتاح تا پایان سال 1400 موفق به انجام 5738 پرواز و جابه جایی 414610 مسافر(نزدیک به نیم میلیون نفر) به همراه 2508 تن بار شده است و یکی از زیرساخت های مهم توسعه غرب خراسان محسوب می شود. 

در حال حاضر در استان پهناور خراسان رضوی با جمعیت 6 میلیون نفری 3 فرودگاه در شهرهای مشهد، سبزوار و گناباد وجود دارد. شهرستان سرخس هم دارای فرودگاهی است که در حال حاضر فعال نیست.