منطقه غرب خراسان رضوی اگرچه در تاریخ طولانی ایران زمین روزگار پر فراز و نشیبی را سپری کرده ، اما همواره با پویایی و نشاطی که برخاسته از روحیه  به حیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود ادامه داده است به طوری که امروز مردمان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، ششتمد و روداب در نقشه توسعه استان و کشور جایگاه درخشنده ای دارند که در بعضی شاخص ها حتی منحصر به فرد و سرآمد هستند.

اگر فقط به تعدادی از مهمترین پروژه ها که در 4 دهه اخیر در شهرستان های 6 گانه غرب خراسان اجرا شده، نگاه کنیم خواهیم دید که سبزواربزرگ در این چند دهه علی رغم گرفتارشدن به بعضی مشکلات اما در مجموع مسیر رو به رشدی را طی کرده است که دورنمای امیدبخشی را از آینده این خطه سرفراز از خاک ایران در نظرها ترسیم می کند.

در نقشه زیر به بعضی از مهمترین دستاوردهای دیار سربداران در غرب خراسان شامل شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد اشاره شده است. به شرط حیات انشاالله در مطالب بعدی هر یک از موارد را به صورت مفصل شرح و توضیح خواهیم داد.

برای بزرگ شدن نقشه روی آن کلیک کنید.

سبزوار بزرگ