میرعلم سیدیاظهار نظرهای اخیر میرعلم سیدی رئیس دادگستری شهرستان سبزوار پیرامون موسسه آبادانی دیار سربداران در یک جلسه نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، از جهات مختلفی باعث تعجب، ابهام و سئوالات متعددی در ذهن همه کسانی شد که از رسانه های مختلف مکتوب و یا صوتی و تصویری شهرستان آن جلسه را دنبال می کردند. 


درنقطه مقابل یک روز قبل از برگزاری این نشست خبری موسسه آبادانی دیار سربداران نیز گزارش عملکرد خود را در جزوه ای با حدود 40 صفحه متن و تصویر منتشر کرد که نشان دهنده عمق و سطح فعالیت های همه جانبه این تشکل مردم نهاد در پروژه های زیرساختی و بنیادین توسعه پایدار غرب خراسان بود و روند پروژه ها و چالش های پیش آمده در مسیر هر یک را به روشنی توضیح می داد.


بنابراین مردم و رسانه های سبزوار بسیار مشتاق بودند که در جلسه نشست خبری رئیس دادگستری این شهرستان بعد از یک سال که از پلمپ دفاتر موسسه آبادانی دیار سربداران می گذرد، بدانند سرانجام پرونده قضائی آن، بالاخره به کجا منتهی می شود؟ آیا دادگاه صالحه ای تشکیل شده و آیا حکم و نتیجه ای قطعی به دست آمده یا همچنان مانند یک سال قبل فقط قرار است جلوی فعالیت های موسسه ای که به عنوان یکی از موثرترین و با سابقه ترین تشکل مردم نهاد غرب خراسان رضوی در چند دهه اخیر محسوب می گردد، به بهانه چند اتهام ثابت نشده گرفته شود و در مسیر حرکت آن سنگ اندازی گردد؟


اما در حالیکه در این یک سال گذشته حتی یک جلسه دادگاه هم جهت رسیدگی به اتهامات مطرح شده برگزار نشده است، قاضی القضات سبزوار در نشست خبری خود صریحاً اتهاماتی را به موسسه آبادانی دیار سربداران نسبت داد که به اثبات نرسیده و چنین اظهار نظر بی پشتوانه ای از سوی عالی ترین مقام قضایی یک شهر بسیار عجیب و حیرت آور است و می تواند این حق را به موسسه آبادانی دیار سربداران بدهد تا با شکایت قانونی خواهان اعاده حیثیت خود شود. 


حتی اگر موسسه آبادانی دیار سربداران هم اقدامی برای اعاده حیثیت نکند، قطعا باز هم برای هر ذهن آگاه و وجدان بیداری این سئوال پیش می آید که بر مبنای کدام سند و مدرک، بر اساس کدام عدالت و کدام وجه تشابهی می توان به همین راحتی موسسه ای را که در اعضای هیئت موسس، هیئت امنا و هیئت مدیره آن شماری از بزرگترین شخصیت های مذهبی، انقلابی، ارزشی و مدیران ارشد شهرستانی و چهره های معتمد مردمی و خانواده های محترم شهدای سبزواربزرگ حضور دارند، به این راحتی چنان که در بیانات آقای سیدی مشاهده می شود، در زمره اراذل و اوباش یقیه سفید و مجرمان خطرناک جای داد؟


چگونه است که آقای سیدی به این راحتی چشم خود را بر خدمات غیرقابل انکار این موسسه در ساخت فرودگاه و یا انجام زیرساخت های راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سبزوار و چندین پروژه مهم اقتصادی و عمرانی دیگر در سبزوار بسته و نام با معنی و فاخر آبادانی دیار سربداران را اسمی بی مسمی می خواند؟ فقط جهت انجام یک مقایسه ساده خوب است آقای سیدی نگاهی به تفاوت ساخت دو پروژه فرودگاه و راه آهن سبزوار داشته باشند که موسسه آبادانی دیار سربداران عملیات ساخت و افتتاح فرودگاه سبزوار را طی کمتر از 8 سال بین سال های 1375 تا 1382 به انجام رساند. پروژه ای که تا آن زمان و حتی تا همین حالا در کشور سابقه ندارد که بخش خصوصی حتی اقدام به ساخت فرودگاه کند و آن را در یک مدت کوتاه به مرحله افتتاح برساند، حال آنکه که دولت ایران با برخورداری از بودجه های فراوان نفتی بعد از چندین سال که متعهد به ساخت راه آهن سبزوار – سلطان آباد شده، هنوز نتوانسته این پروژه را که با 48 کیلومتر طول کوتاه ترین پروژه ریلی کشور محسوب می شود به بهره برداری برساند! تازه در همین پروژه راه آهن هم کار تملک زمین های مسیر و نیمی از زیرسازی ها را قبلا در دهه 80 موسسه آبادانی دیار سربداران انجام داده بود. آیا با این حساب باز هم عادلانه است که نام زیبا و پر معنی این موسسه مردمی را به این راحتی بی مسمی دانست و زیر سئوال برد؟


آقای قاضی القضات همچنین در بخشی از در اظهارات خود طوری از واگذاری صدها هکتار زمین به موسسه آبادانی دیار سربداران سخن گفته است که انگار این زمین ها از قبل، اراضی آباد و خرم تجاری و مسکونی و کشاورزی بوده یا چاه های نفت و گاز در آن ها وجود داشته، حال آنکه اکثر قریب به اتفاق اراضی تحویل شده به موسسه آبادانی دیار سربداران مانند 400 هکتار اراضی ریگ منزل تا قبل از این واگذاری جزء اراضی موات محسوب می شدند و این هنر و برنامه ریزی موسسه آبادانی دیار سربداران بوده که با کمک سایر ظرفیت های موجود در شهرستان این زمین های بایر را احیاء کرده و به مرحله ای رسانده است که توانسته هزینه های ساخت فرودگاه و انجام دیگر پروژه های عمرانی این شهرستان را از محل همین زمین ها پرداخت کند.


از همه عجیب تر اینجاست که آقای سیدی چگونه می تواند سند نخوردن زمین های فرودگاه جدید سبزوار به نام شرکت هواپیمایی را ببیند، اما عدم تحویل سند زمین های فرودگاه قدیم به موسسه آبادانی را از سوی شرکت هواپیمایی نادیده بگیرد؟ چگونه است که آقای رئیس دادگستری اراضی شهرک اندیشه را که هبه ای مردمی به موسسه آبادانی دیار سربداران بوده، به عنوان تصرف در اراضی ملی تلقی می کند؟ چگونه است که آقای قاضی القضات اشتباه اداره راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) در تعیین نادرست محدوده سجادشهر را به گردن موسسه ای می اندازد که از ابتدا با اعتماد به سندهای قانونی که دستگاه های دولتی صادر کرده اند اقدام به دریافت آن زمین ها کرده است! چگونه است که علی رغم اینکه موسسه در همه دادگاه های بدوی سبزوار و دادگاه تجدید نظر استان در پرونده های مربوط به اندیشه و سجادشهر و ... تبرئه شده، آقای سیدی هنوز میل به اتهام زنی به این موسسه مردمی دارد؟ آیا دیوار مردم سبزوار از همه کوتاه تر است؟ آیا قاضی القضات شهر در خود توان رویارویی با تخلفات و خلف وعده ها و اشتباهات دستگاه های دولتی را نمی بیند و به جای آن ترجیح می دهد هر چه فریاد دارد بر سر تشکلی مردم نهاد بکشد که نه تنها بعد از یک سال از پلمپ و شکایت کیفری از آن، هنوز هیچ حکمی قطعی درباره اتهاماتش صادر نشده بلکه در دادگاه های قبلی نیز تبرئه شده است؟


این چگونه عدالتی است و این چگونه قضاوتی است؟ 


اظهارات عجیب و نسنجیده آقای سیدی درباره موسسه آبادانی دیار سربداران جای نقد و پاسخ بسیار دارد، اما به نظر می رسد کامل ترین پاسخ ها در همان نشریه گزارش عملکرد موسسه آبادانی دیار سربداران درج شده است و ای کاش قاضی القضات سبزوار قبل از هر گونه اظهار نظری، نگاهی به آن می انداخت. بی شک اگر او آگاهی کافی را به دست می آورد، دچار چنین قضاوت یک طرفه و ناعادلانه ای نمی شد.