شهرستان سبزوار که به عنوان مهد هندبال ایران شناخته می شود، در چندین دوره از رقابت های هندبال کشور، موفق به کسب مقام قهرمانی شده است. هندبال عمده ترین ورزش منطقه سبزواربزرگ است و به نوعی هویت ورزشی مردم دیار سربداران محسوب می شود.

در حال حاضر اما با وجود جوانانی پر استعداد و پیشکسوتانی که از اسطوره های این ورزش در ایران محسوب می شوند، هندبال سبزوار از روزگار اوج خود فاصله گرفته و خبری از آن شکوه و جلال گذشته نیست. 

آیا امکان احیای دوباره هندبال در مهد این ورزش وجود دارد؟ آیا مدیران و برنامه ریزان مربوطه، در شهرستان و استان می توانند روزگار پر شکوه و جلال هندبال را دیار سربداران بازگردانند یا قرار است بی مهری ها و کم توجهی ها به این پتانسیل مهم ورزشی غرب خراسان ادامه داشته باشد؟