فرودگاه سبزوار در شهریور 1401 با رشد چشمگیر تعداد مسافران خود مواجه بود به طوری که تنها فرودگاه نیمه غربی استان خراسان رضوی با جابه جایی بیش از 2700 نفر مسافر در این ماه، بیشترین استقبال مسافری را در 31 ماه اخیر، تجربه کرده است.

به گزارش امید سبزوار و بر مبنای آمار منتشر شده در صد و پنجاه و چهارمین ماهنامه آماری شرکت فرودگاه های کشور، فرودگاه سبزوار در شهریور 1401 تنها با انجام 24 پرواز در مسیر هوایی تهران توانسته 2705 نفر مسافر را به همراه 20096 کیلوگرم بار جابه جا کند.

این در حالیست که در همین ماه، فرودگاه های مراکز استانی نظیر بجنورد، شهرکرد، سنندج و یاسوج ، علی رغم داشتن پروازهای بیشتر و یا برابر با سبزوار، تعداد مسافر و بار بسیار کمتری را جابه جا کرده اند.

به طور مثال فرودگاه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با انجام تعداد پروازهای یکسان با تنها فرودگاه سبزوار در شهریور 1401، کمتر از نصف مسافران غرب خراسان را به خود دیده است و تنها 1366 نفر را جابه جا کرده است و یا فرودگاه یاسوج مرکز استان کهکیلویه و بویراحمد با انجام 34 پرواز (10 پرواز بیشتر) تنها 2286 مسافر را جا به جا کرده که تقریبا 450 نفر کمتر از فرودگاه سبزوار بوده است.

همچنین فرودگاه اراک مرکز استان مرکزی در این ماه با انجام 16 پرواز تنها 580 مسافر را جا به جا کرده است که هم از لحاظ تعداد پرواز وهم از لحاظ تعداد مسافر بسیار پایین تر از فرودگاه سبزوار  است.

ضمنا برای مراکز استان هایی نظیر سمنان، قم، قزوین، زنجان و همدان در شهریور 91 به دلیل نداشتن فرودگاه یا عدم فعالیت فرودگاه هایشان هیچ آماری ثبت نشده است.
این موارد نشان می دهد رشد پروازهای فرودگاه سبزوار تنها به خاطر عبور از شرایط کرونایی نیست، بلکه احتمالا به خاطر استعداد و پتانسیل های بالای تجاری، اقتصادی، دانشگاهی و پزشکی خاصی است که در  این منطقه از کشور وجود دارد. 

همچنین به نظر می رسد با توجه به حوزه جمعیتی بزرگی که در بیش از 10 شهرستان غرب خراسان تحت پوشش خدمات این فرودگاه قرار دارند اگر شرکت های هواپیمایی پروازهایی روزانه و منظم را به تهران و چند مسیر هوایی پراستقبال دیگر نظیر کیش، عتبات عالیات، حج، اصفهان و شیراز و ... در این فرودگاه برقرار نمایند، استقبال مسافران افزایش بسیار بیشتری خواهد یافت و برای شرکت ها نیز سود ده خواهد بود.

گفتنی است تعداد مسافران فرودگاه سبزوار در شهریور 1401 نسبت به شهریور سال قبل 76 درصد و نسبت به ماه قبل (مرداد1401) به میزان 57 درصد رشد داشته است.