بر اساس نقشه منتشر شده در وبسایت شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر منطقه غرب خراسان از پروژه های ریلی کشور 4 سهم دارد که عبارتند از:

1- راه آهن سراسری تهران مشهد که از شهرستان های جغتای، جوین و خوشاب می گذرد و هم اکنون در دست بهره برداری است.

2- راه آهن سبزوار - سلطان آباد به طول 48 کیلومتر (در دست اجرا)

3- راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد  به طول 169 کیلومتر(در دست اجرا)

4- راه آهن سبزوار - بردسکن - خلیل آباد - کاشمر (در دست مطالعه)

با تکمیل پروژه های در حال اجرا و در دست مطالعه فعلی، منطقه غرب خراسان در چهارراه مواصلاتی راه آهن غرب به شرق و شمال به جنوب کشور قرار می گیرد.

قرار داشتن سبزوار در دشتی وسیع و هموار، یکی از مزیت های این منطقه برای توسعه شبکه های ریلی و جاده ای از مسیر سبزوار محسوب می شود. به واسطه همین ویژگی جغرافیایی است که سبزوار از قدیم یکی مرکز ثقل ارتباطات جاده ای شمال شرق کشور بوده و این زمینه مناسبی را برای گسترش و رونق بازرگانی و تجارت در این قطب بزرگ جمعیتی خراسان فراهم آورده است.