رضا نامنی پیشکسوت رسانه خراسان رضوی و مدیر سابق دفتر صدا و سیمای سبزوار که به تازگی با تشکیل مجمع مطالبه گران مردمی سبزوار به پیگیری مهمترین پروژه های غرب خراسان می پردازد، در جدیدترین فعالیت خود، به سراغ راه آهن سبزوار رفته است.

پروژه ای که با 48 کیلومتر طول کوتاه ترین مسیر ریلی کشور است و تا کنون برای انجام عملیات تملک زمین، بازگشایی راه، زیرسازی و احداث ساختمان ایستگاه، هزینه های زیادی شده است، اما دولت حاضر نیست با کمی همت این پروژه نیمه تمام را به اتمام برساند تا هم مردم منطقه محروم غرب خراسان از مزایای آن بهره مند شوند و هم نیمه کاره ماندن این همه هزینه که تا کنون انجام شده است، باعث ضرر و زیان پنهان به اقتصاد کشور نشود.

امید می رود این مطالبه گری مردمی، مورد توجه و رسیدگی به موقع از سوی مسئولان مربوطه واقع شود تا باعث امیدواری و دلگرمی اهالی غرب خراسان گردد و احساس آزاردهنده محرومیت و کم توجهی از سوی مسئولان را از ذهن و ضمیر این مردم متدین و وفادار به انقلاب بزداید:

رضا نامنی:

🎥مطالبه گری / پروژه راه آهن سبزوار 


🔹آنچه مطالبه است:

_ چرا پروژه راه آهن سبزوار نیمه تمام رها شده است؟

_چه کسی متولی مستقیم این پروژه است تا پاسخگو توقف پروژه باشد؟

_چرا با وجود تاکید فراوان رئیس جمهورمحترم دولت سیزدهم  بر توسعه اقتصادی و توجه ویژه به اهمیت جاده ریلی در این خصوص پروژه راه آهن متوقف است؟

_بررسی و تصمیم دولت سیزدهم بر راه اندازی مجدد پروژه راه آهن سبزوار.