به مناسبت انتشار ویژه نامه دستاوردها و عملکرد موسسه آبادانی دیار سربداران


همراهی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و ساخت آینده کشور یکی از اصلی ترین ویژگی های نظام ها و جوامع توسعه یافته در جهان است. به طوری که هرچه میزان مشارکت مردم در فعالیت های عمرانی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی یک جامعه بیشتر باشد، به احتمال زیاد حرکت آن جامعه به سمت رشد و توسعه پایدار سریع تر و موفقیت آمیز تر خواهد بود. 


ظهور موسسه آبادانی دیار سربداران درمنطقه سبزوار بزرگ شاید یکی از بارزترین جلوه های حضور و مشارکت مردم در عرصه عمران و آبادانی کشور باشد که در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی و دورانی که به سازندگی کشور نیز معروف بود، اتفاق افتاد.


موسسه ای متشکل از مردمانی متدین و بزرگانی دلسوز و دوراندیش که آرمان آبادانی دیار سربداران را در دل داشتند و در طول همه این سالها همت مردانه ای به خرج دادند تا به یاری دولتمردان بشتابند و آنچه را که به دلایل مختلف در توان انجام دستگاه های اجرایی نبود اما نیاز به آن در شهرستان به شدت احساس می شد، با کمک پتانسیل های بخش خصوصی به مرحله اجرا برسانند.


اکنون پس از یک ربع قرن فعالیت موسسه آبادانی دیار سربداران می توان 3 محور مهم را در منش فکری و رفتاری این موسسه مورد بررسی و تحلیل قرار داد. این سه محور عبارتند از الف: تعیین اهداف عالی و زیرساختی توسعه پایدار ب: استفاده بهینه از سرمایه اجتماعی و پرورش و به کارگیری نیروی انسانی مردمی در پیشبرد اهداف تعیین شده ج: استفاده از منابع مادی و مالی موجود و بلااستفاده در شهرستان و ظرفیت سازی به نفع انجام پروژه های عام المنفعه.


در ارتباط با تعیین اهداف عالی و زیرساختی توسعه پایدار می توان به هدف گذاری ساخت فرودگاه و راه آهن و یا احداث منطقه ویژه اقتصادی در سبزوار اشاره کرد. پروژه هایی که اگرچه ضرورت آن در این منطقه از شمال شرق کشور احساس می شد، اما دولت توان مالی و اجرایی لازم برای انجام چنین پروژه های کلانی را در شهرستان سبزوار نداشت.


 در ارتباط با استفاده بهینه از سرمایه اجتماعی و پرورش و به کارگیری نیروی انسانی مردمی نیز می توان جلب اعتماد و همکاری آحاد مختلف جامعه از هر جناح و طیف سیاسی و مذهبی و نیز از گروه های علمی و نخبگانی تا عموم مردم علاقه مند در هم اندیشی و سیاستگذاری و ساخت و اجرای بخش های مختلف پروژه فرودگاه سبزوار را مثال زد. چه بسیارند نخبگانی که ساعت ها مشاوره فکری و حمایت معنوی و تدبیر ارزشمند را به صورت رایگان در اختیار این پروژه قرار دادند و چه فراوانند پیمانکارانی که حاضر به فعالیت افتخاری و یا با دستمزد بسیار پایین و تاخیر طولانی در دریافت حق الزحمه فعالیت های خود در این پروژه شدند و در واقع به ایثار و جانفشانی برای توسعه و پیشرفت شهر خود پرداختند.


 و در ارتباط با استفاده از منابع مادی و مالی موجود که بلااستفاده مانده بودند نیز، می توان از احیای فرودگاه قدیم و تبدیل آن به شهرک صنایع، احیای 400 هکتار از اراضی بیابانی ریگ منزل و تبدیل آن به مزارع کشاورزی و دامداری و انجام مطالعات و زیرسازی اراضی بایر اندیشه و سجادشهر برای تبدیل به شهرک های مسکونی جدید نام برد.


در مجموع امروز با توجه به کارنامه موسسه آبادانی دیار سربداران در حوزه فعالیت های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی غرب خراسان و تحقق برخی ناممکن ها به نحو احسن، می توان این موسسه را به عنوان نمونه ای موفق از مشارکت مردم در سازندگی کشور و تحقق آرمان های توسعه ایران همیشه سرافراز و عزیزمان باشد. 
 

موسسه آبادانی دیار سربداران