شرکت بتن و ماشین آستان قدس رضوی که پیمانکار ساخت ایستگاه راه آهن سبزوار است، به تازگی طی انتشار کلیپی به معرفی این پروژه مهم ریلی شمال شرق ایران در رزومه کاری خود پرداخته است.

ایستگاه راه آهن سبزوار