معاون پرورشی یک مدرسه پسرانه در سبزوار با ایده ای خلاقانه دیوارنگاره ای با طرح بال فرشته را در این مدرسه ایجاد کرده تا از بهترین دانش آموزان در مقابل این دیوار عکس های یادگاری گرفته و در آلبوم خاطرات مدرسه ثبت کند.

این طرح که برای اولین بار در یک مدرسه و با این منظور اجرا می شود، به سفارش دبستان شاهد کیانوش استیری در منطقه توحیدشهر سبزوار توسط نازیلاشاداب کیا بانوی هنرمند سبزواری که فرزندش در همین مدرسه تحصیل می کند، به انجام رسیده است.

شاداب کیا در این رابطه به خبرنگار امید سبزوار گفت: چند وقت قبل، آقای محمد راه جو معاون پرورشی این مدرسه در یک جلسه انجمن اولیا و مربیان از ایده ای خاص برای تشویق دانش آموزان برتر در فعالیت های اخلاقی و تربیتی نیکو  مانند اقامه نماز، احترام به معلمان، کمک به دیگر دانش آموزان، مشارکت در امور مدرسه و ... صبحت کرد و این ایده مورد استقبال مادران و پدران دانش آموزان قرار گرفت.

این بانوی هنرمند توضیح داد: در واقع قرار است پس از اجرای دیوار بال فرشته، مسئولان مدرسه از دانش آموزان برتر با نظر معلمین و کادر مدرسه در مقابل این دیوار عکاسی کرده و در آلبوم خاطرات مدرسه برای همیشه نگه دارند و نیز در فضای مجازی منتشر کنند. 

شاداب کیا افزود: از آنجایی که اجرای این طرح همزمان شد با حادثه تروریستی کرمان که 20 نفر از شهدای آن دانش آموز بودند، دلم می خواهد این اثر هنری را به روح دانش آموزان شهید این حادثه و همه دانش آموزان بیگناهی در سراسر جهان تقدیم کنم که قربانی ظلم و بی عدالتی هایی می شوند که توسط جنگ افروزان و خشونت طلبان در همه جای این جهان برپا می شود.

او تأکید کرد: حق هیچ دانش آموزی در جهان نیست که مورد ظلم و خشونت قرار بگیرد و دنیای کودکان باید در احاطه کامل صلح و امنیت باشد.

شاداب کیا افزود: از آنجایی که خودم یک فرزند دانش آموز دارم، حتی تصور کوچکترین ظلمی به کودکان و دانش آموزان قلبم را به درد می آورد و حسرت میخورم که ای کاش دانش آموزان شهید شده در کرمان اکنون زنده بودند و می شد عکس آن ها را مقابل این دیوار بال فرشته ثبت کرد.

او در پایان گفت: تشویق کارهای صحیح آن هم به شیوه های خلاقانه یکی از بهترین روش های تربیتی کودکان است و امیدوارم چنین ایده ها و خلاقیت هایی در همه مدارس اجرا شود.