شهردار سبزوار گفت: شهرداری دنبال حل مسئله سجادشهر است نه ایجاد گره و البته گرهی وجود ندارد فقط ما باید اسناد و مدارکی اگر وجود دارد را با کمک خود مالکین سرجمع کنیم. سرجمع که بشود در حوزه آماده سازی و مسائل این چنینی یک سری توافقات با مالکین انجام می شود و صدور پروانه اتفاق می افتد.

میثم حسین آبادی در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه سبزوار افزود: ابلاغ هایی راجع به موضوعات مختلف سجادشهر باید از سمت استانداری بیاید که اینها هنوز نیامده است.

او همچنین گفت: دو یا سه جلسه با نمایندگان مالکین گرفتیم، مکاتباتی را هم خود شهرداری انجام داد با دستگاه های مختلف که این اسناد و مدارک را بتواند سرجمع بکند. حتی به مالکین گفتیم در کنار نیروی ما با هم به استانداری بروند و موضوعات را بررسی کنند. این ابلاغات در شهرداری وجود ندارد و در راه و شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون 5 هم نیست و یک مسیری را دارد که اگر شهرداری و مالکین با هم این مسیر را نروند به مشکل می خورند.

حسین آبادی در ادامه بیان کرد: نیت شهرداری حل مشکل سجادشهر است زیرا هیچ شهرداری بدش نمی آید پروانه ساخت و ساز بدهد تا هم شهرش رشد کند و هم درآمدش افزایش یابد و شهرداری برای پایان سال دنبال کسب درآمد است و دنبال این نیست که چنین درآمدی را کنار بگذارد.

گفتنی است در روزهای اخیر عباس رحیمی یکی از نمایندگان مالکان سجادشهر نیز اعلام کرده بود، طبق نظر مقامات دادگستری استان و شهرستان صدور پروانه ساخت برای سجادشهر بلامانع است. 

آیا این اظهار نظرهای مثبت و مساعد که این روزها درباره سجادشهر شنیده می شود، بدین معناست که مشکل چندین ساله سجادشهر رو به اتمام است و انشاالله به زودی گره از کار بیش از 1500 خانواده (حدود 10 هزارنفر) از شهروندان سبزواری که در سجادشهر به امید صاحب خانه شدن و یا سرمایه گذاری برای آینده فرزندانشان هزینه کرده اند، باز خواهد شد؟

گفتنی است اولین نشست خبری شهردار سبزوار با اصحاب رسانه به صورت لایو از رسانه های خبری شهرستان پخش می شد.