کهن شهر سبزوار، شهر دانشوران بیدار، دیار فرزانگان و فرهیختگانی است که همواره در امور فرهنگی و ادبی از پیشگامان خراسان و ایران بوده‌ و این‌بار نیز با میزبانی نشست‌های خوانش کلیله و دمنه (برای اولین بار در خراسان) این پیشگامی را نشان می‌دهد. 

سلسله نشست‌های کلیله و دمنه خوانی با همت سمن ادبستان فرهنگ و اندیشه قرار است دوشنبه‌ها به صورت هفته در میان در محل موسسه فرهنگی داروگ سبزوار واقع در چهار راه مطهری–‌ بین مطهری 14 و 16– ساختمان کیان– طبقه دوم برگزار شود. 

راهبری این نشست‌ها را آقای حسن فرهبدنیا مولف کتاب کلیله و دمنه پاک(سره) بر عهده خواهد داشت که علاوه بر خوانش، به تحلیل مباحث پیرامون این کتاب نیز خواهند پرداخت.

کلیله و دمنه یکی از فاخرترین و مهمترین متون ادبی شناخته شده در جهان است که اصالتی هندی دارد و در دوران ساسانیان، به دستور انوشیروان، با همت برزویه‌ی طبیب از سانسکریت به پارسی بازگردان شده و هم اکنون نیز ترجمه‌های آن به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا در دسترس است.

مجتبی مینوی طهرانی نویسنده، مورخ و مترجم برجسته ایرانی دربارهٔ این کتاب می‌گوید: کتاب کلیله و دمنه از جمله آن مجموعه‌های دانش و حکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند و «به هرگونه زبان» نوشتند و از برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و در اعصار و قرون متمادی گرامی می‌داشتند، می‌خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان می‌آموختند.

رسانه امید سبزوار آغاز سلسله نشست های خوانش کلیله و دمنه در سبزوار را که به عنوان شهر دوستدار کتاب در ایران مطرح شده است، به فال نیک می گیرد و یقین دارد این حرکت های ارزشمند مردمی سهم موثری در رسیدن سبزوار به جایگاه پایتختی کتاب ایران در سال‌های آینده خواهد داشت.