یکی از نمایندگان مالکین سجادشهر سبزوار، از رفع کلیه موانع خدمات رسانی در این نقطه جدید و خوش آتیه شهری سبزوار خبر داد و گفت: پس از سفر مدیرکل محترم دادگستری خراسان رضوی و هیأت همراه در روز چهارشنبه 15 اذر و بازدید از شهرک مسکونی سجادشهر، طی دیدار و گفتگوهایی که نمایندگان مالکین با برخی مقامات دادگستری استان و شهرستان داشته اند عنوان شده است، هیچ مشکلی در مسیر خدمات دهی و صدور سند و پروانه برای اراضی سجادشهر وجود ندارد.
 
عباس رحیمی این خبر را در گروه عمومی ایتای «مالکین مظلوم سجادشهر» اعلام کرده و همچنین نوشته است: از این تاریخ به بعد چنانچه ادارات و سازمانهای خدمات رسان کوتاهی و تعللی در ارائه خدمات از جمله صدور سند و صدور پروانه داشته باشند، مراتب به عنوان ترک فعل و تمرّد و کارشکنی به دادگستری استان گزارش خواهد شد.
 
وی در ادامه گفته است: علیرغم لغو شدنِ مصوبهٔ شورای حفظ حقوق بیت المال، و دستور صریح دادگستری مبنی بر ارائه خدمات توسط ادارات خدمات رسان، اما متأسفانه حدود یک ماه است که شورا و شهرداری محترم خود را سرگرم نامه‌نگاری با اداراتی کرده‌اند که خود مسبب این مشکلات بوده‌اند و از طرفی برای صدور پروانه ساختمانی، از مالکین مدارکی را مطالبه می‌کنند که یا در بایگانی خودشان وجود داشته و دارد و یا بایستی وجود داشته باشد! چرا که قبلاً صدها پروانه صادر شده است.
 
وی سپس تصریح کرده است: ما هنوز به نیت خیرخواهانه دوستان عزیز شورا و شهردار ایمان داریم، لذا دوستانه به آنها عرض می‌کنیم که، ده ها دلیل برای صدور پروانه وجود دارد، اما یک بهانه برای عدم صدور کافیست!بهانه را از بدخواهان بگیرید!
 
این مطلب با کسب اجازه از آقای عباس رحیمی و به قصد رسانیدن صدای مالکین قانونی شهرکی تهیه شده است که اگرچه در روند کار آن ها هیچ مشکلی وجود نداشته اما سالهاست که با وجود داشتن سند کاداستری (معتبرترین نوع سند در ایران) از حقوق قانونی شان برای دریافت پروانه ساخت و یا صدور سندهای جدید به نام خودشان محروم بوده اند و متاسفانه در فضای رسانه ای شهرستان مطالبات این مالکان مظلوم و قانونی کمتر مورد توجه قرار گرفته و صحبت هایشان انعکاس نداشته است.
 
گفتنی است طبق اسناد و مدارک به دست آمده، اراضی سجادشهر علی رغم برخی ادعاها، هیچگونه جابه جایی روی زمین نداشته و از زمان واگذاری این اراضی به موسسه آبادانی دیار سربداران و سپس واگذاری به مردم هیچ تخلف و اشتباهی از سوی موسسه و مردم صورت نگرفته است.