عکسی زیبا از آسمان نیمه ابری شهر سبزوار در یک روز سرد زمستانی مشرف به منظره کوه های جنوبی این شهرستان که از برف پوشیده اند، در جستجوی تصویری گوگل بخشی از زیبایی های دیار سربداران را به نمایش گذاشته است.

در این عکس که از قاب دوربین حامد کوشکی هنرمند عکاس و از خبرنگاران پر تلاش سبزوار ثبت شده است، گلدسته های مسجد جامع سبزوار نیز که از نمادهای هویتی غرب خراسان است، جلوه نمایی می کند و در عین حال پرواز یک دسته پرنده بالای سر شهر نشان از جریان زندگی و امنیت و صلحی است که در زمان ثبت عکس در این شهر و کشور برقرار بوده است.

حامد کوشکی هنرمند عکاس این تصویر در گفتگویی تلفنی با خبرنگار امید سبزوار گفت: این عکس از بالای ساختمان بیمارستان حشمتیه در خیابان اسدآبادی گرفته شده است.

نمای شهر سبزوار از این زاویه، فاقد ساختمان های بلند مرتبه ای است که تقریبا اکثرشان در نیمه شمالی شهر مستقر شده اند و سیمایی مدرن و امروزی به این شهر بخشیده اند و بنابراین عکاس در این اثر بیشتر چشم انداز طبیعی کوه های ششتمد و کوهمش را که از نواحی مرکز و جنوب شهر سبزوار اشراف خوبی به آن ها وجود دارد را به تصویر کشیده است.

عکس ها یکی از مهمترین منابع مستند برای معرفی و توصیف حال و روز شهرها و وقایع و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی در دوره های مختلف هستند و هنرمندان عکاس با انجام اینگونه مستندنگاری ها نقش ویژه ای در شکل گیری و حفظ حافظه تاریخی و اجتماعی مردم روزگار خود دارند.