حاج علی ده آبادی خیرنیک اندیش سبزواری و بنیانگذار یک موسسه خیریه برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در غرب خراسان رضوی، در سن نود و یک سالگی چشم از جهان فروبست.

حاج علی ده آبادی 6 مرداد 1311 در خانواده ای مذهبی متولد شد و هنگامی که تنها نوزادی 40 روزه بود پدر خود را از دست داد و با رنج یتیمی بزرگ شد.

وی در بزرگسالی شغل آزاد را انتخاب کرد و با سخت کوشی مثال زدنی به کسب روزی حلال پرداخت و خدا هم به مالش برکت داد و توانست به یکی از بازاریان معتمد و متمول سبزواری تبدیل شود.

اما او در روزگار ثروتمندی و رفاه، هیچگاه کودکان یتیم و خانواده های محروم را از یاد نبرد و به همین خاطر موسسه ای خیریه ویژه کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست را در شهر سبزوار راه اندازی کرد و به جز این در سایر امور خیریه نیز همواره پیشگام بود.

یک عمر زندگی همراه با ایمان و معنویت و فعالیت های مثبت اقتصادی و امور خیریه باعث شد هنگامی که بعد از ظهر شنبه 11 آذر 1402 خورشید عمر حاج علی ده آبادی غروب کرد، دعای خیر چندین کودک و نوجوانی که در موسسه خیریه او مأوا گرفته اند، بدرقه راهش باشد و نام نیک و یاد درخشانی از او برای همیشه در میان مردم سبزوار باقی بماند.

رسانه امید سبزوار ضمن ادای احترام به روح بلند این خیرنیک اندیش سبزواری، برای خانواده آن مرحوم آرزوی صبر و اجر الهی دارد.