در اختتامیه نخستین جشنواره ملی دانشگاهی شهید غیرت، نشان ویژه سربداران بر سینه خانم «شاهنده گرامی» مادر شهید حمیدرضا الداغی نشست.

این نشان در شب برگزاری دومین کنگره ملی سربداران در پنجشنبه 2 آذر برای این مادر شهید در نظر گرفته شد و یک هفته بعد این نشان به دست او رسید.

گفتنی است جشنواره ملی دانشگاهی شهید غیرت با رویکرد شعر و رویداد رسانه ای و با مشارکت نهادهای فرهنگی شهرستان سبزوار و ۳۰ دانشگاه کشور برپا شده، که در مجموع ۲۰۲ اثر هنری در حوزه های مختلف شعر، ادبیات داستانی، نقاشی، پوستر و پادکست به این دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.