شرکت هواپیمایی آتا فرودگاه سبزوار را در نقشه شبکه پرواز های داخلی خود قرار داد.

به گزارش امید سبزوار این شرکت در حال حاضر به 19 شهر داخل ایران که عمدتاً مراکز استان ها هستند پرواز دارد و و از دوم آذرماه ماه جاری پنجشنبه هر هفته یک پرواز رفت و برگشت بین سبزوار و تهران را در برنامه خود قرار داده است.

در سالهای فعالیت فرودگاه سبزوار تا کنون شرکت های هواپیمایی آسمان، ایران ایر(هما)، ماهان، آتا، تابان و سپهران در این دومین فرودگاه استان خراسان رضوی فعالیت داشته اند.

در حال حاضر خراسان رضوی 3 فرودگاه مسافری در شهرهای مشهد، سبزوار و گناباد دارد. شهرستان سرخس نیز فرودگاهی دارد که متعلق به آستان قدس رضوی است اما در حال حاضر فاقد فعالیت است.