دکتر یعقوب تابش دبیراجرایی بخش علمی دومین کنگره ملی سربداران گزارشی از برنامه های اجرا شده در دانشگاه حکیم سبزواری را به شرح زیر منتشر کرده است:

بخش علمی همایش  با حضور اندیشمندان و پژوهشگران دانشگاه های مطرح کشور طی دو روز، دوم و سوم آذرماه 1402 در تالار همایش های بین المللی بیهقی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

در روز اول همایش از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۴۵ دو نشست برگزار و در هرکدام پنج تا شش مقاله ارائه شد و ارائه دهندگان به پرسش‌های مطرح شده از سوی حاضرین پاسخ دادند و سپس اساتید، میهمانان ویژه و دانشجویان برای شرکت در بخش آیینی کنگره، رهسپار روستای باشتین خاستگاه قیام سربداران شدند.

روز دوم همایش نیز صبح جمعه سوم آذرماه از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۱:۳۰ در قالب دو نشست برگزار شد. در نشست اول شش مقاله  ارایه و در نشست بعدی چهار ایده در مورد مطالعات سربداران شناسی مطرح گردید و در پایان دکتر الویری دبیر محترم علمی همایش ضمن جمع بندی مقالات و ایده های مطرح شده در چهار نشست، سخنان مفصل و ارزشمندی جهت توسعه‌ی شناخت تاریخ سربداران و  فرهنگ سربداری ایراد نمودند.

در ادامه شرکت کنندگان در نشست ها پس از ادای نماز در مهدیه دانشگاه از موزه دانشگاه حکیم سبزواری  دیدن کردند.

گفتنی است در جریان برگزاری دو روزه بخش علمی کنگره سربداران، از کتاب زیست اجتماعی مردم سبزوار در پرتو آموزه های اهل بیت تا قرن نهم هجری به قلم دکتر فرشته کوشکی و نیز از مجموعه مقالات کنگره سربداران به کوشش دکتر محسن الویری نیز رونمایی شد.