دوم آذرماه زادروز دکتر علی شریعتی فرزند شایسته دیار سربداران است که وقتی در دوره مبارزات سیاسی و فرهنگی اش مجبور شد بعضی کتاب هایش را با نام مستعار منتشر کند، نام علی سربداری و علی سبزوار زاده را برای خود بر گزید.

اگرچه اندیشه های شریعتی امروز منتقدانی هم پیدا کرده است، اما او بی شک از بزرگترین نظریه پردازان و معلمان صاحب فکر در دوره معاصر بود که توانست با قلم خود و بیان خود در میان جوانان هم عصر خود جریان سازی کند به طوریکه بی جهت نیست اگر او را از بزرگترین اندیشه ورزان و نظریه پردازان عرصه آزادی خواهی، عدالت جویی و خودشناسی و اسلام پژوهی نوین در سده گذشته شمسی (قرن بیست میلادی) دانست که تاثیر اندیشه هایش فقط به مرزهای ایران محدود باقی نماند بلکه به سایر کشورهای اسلامی هم راه پیدا کرد.

اکنون نیز با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن از وفات شریعتی، کتاب ها و آثار فکری او هنوز طرفداران زیادی دارد و حتی نقدهایی که به آن وارد می آید، بیانگر زنده بودن و جاری و اثرگذار بودن اندیشه های شریعتی در بخش هایی از جامعه است. 

شریعتی به جز اندیشه ورزی و تئوری پردازی های سیاسی ، اجتماعی و تاریخی، یک نویسنده قهار هم بود که آثار او را از این جهت نیز حائز اهمیت می کنند. خصوصا کتابی نظیر کویریات دکتر شریعتی مزین به متن هایی است که قدرت بالای قلم او در نثر فارسی را نشان می دهد و برخی حتی بر آنند که اگرچه شریعتی ادعای شاعری نداشته اما مانند دیگر همشهری بزرگ خود ابوالفضل بیهقی، بسیاری از متون نثر شریعتی، قابلیت خوانده شدن به صورت شعر سپید و شعر نو امروزی را دارد.

امروز در 2 آذر 1402 که منطقه غرب خراسان مشغول برگزاری دومین کنگره ملی قیام سربداران است، به جاست که از این فرزند شایسته دیار سربداران نیز در زادروزش به نیکی یاد کنیم.

چند سال قبل مجله اینترنتی اسرارنامه اینفوگرافی قابل توجهی از زندگی و آثار دکتر شریعتی تهیه کرد که اکنون به همین مناسبت به بازنشر آن و نیز به بازنشر برخی کتاب های دکتر شریعتی با نام مستعار می پردازیم: