رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی سربداران، پیامی را به دبیرخانه این کنگره در سبزوار ارسال کرد.

به گزارش امید سبزوار محمد باقر قالیباف در بخشی از این پیام نهضت سربداران را به عنوان قیام همیشه جاویدان نام برده است که از نمونه های درخشان و تاریخ ساز در سپهر فرهنگ و مبارزاتی و غیرتمندی دیار همیشه قهرمان خراسان است.

متن کامل این پیام روز آینده همزمان با برگزاری کنگره ملی سربداران در سبزوار و داورزن قرائت خواهد شد.