کارگردان و هنرمند برجسته تئاتر سبزوار از ساخت نمایش آیینی سربداران با 30 هنرمند بازیگر و نوازنده به مناسبت دومین کنگره ملی سربداران در سبزوار خبر داد.

ابوالفضل طبسی که کارگردانی این نمایش را برعهده دارد گفت: این شاید اولین بار باشد که در تئاتر غرب خراسان، نمایشی با 30 بازیگر و نوازنده به روی صحنه می رود. 

وی افزود: در این نمایش آیین های باران خواهی (چولی چغل)، عروسی، اسب چوبی، کشتی، سنگ زنی، علم بندان و نخل گردانی که همگی از آیین های کهن دیار سربداران هستند، در یک خط داستانی واحد در کنار هم قرار می گیرند و به روایت تاریخ و فرهنگ سخت کوشی، غیرتمداری، آزادگی و شجاعت مردم این خطه که زمینه ساز شکل گیری نهضت سربداران شده است، می پردازند.

طبسی همچنین گفت: محور این نمایش جمله معروفی از عطاملک جوینی است که درباره حمله مغولان به ایران گفته است«آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند» و این نشان دهنده نهایت ویرانگری و آسیبی است که هجوم مغولان به سبزوار و اغلب ناطق ایران وارد آورد، اما با همت و غیرت مردم سبزوار و باشتین، سربداران اولین گروهی بودند که سرانجام در مقابل این هجوم وحشیانه قد علم کردند و به سلطه آنان پایان دادند.

وی گفت: از تعداد 30 هنرمندی که در این نمایش به روی صحنه می روند تعدادی بازیگر، تعدادی نقش آفرین و تعداد بازی سازند و چند تن از هنرمندان پیشکسوت موسیقی شهرستان هم حضور دارند که در جشنواره های مختلف درخشیده اند و در این نمایش با هنر موسیقی خود مقام های عرفانی و آیینی را اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه در این کار از مشورت های استاد شمس آبادی که کارگردانی هنری بخش آیینی کنگره سربداران را برعهده دارد نیز یاری گرفته است، گفت: برگزاری چنین کنگره و همایش هایی فرصت خوبی است که دوباره به سراغ این گونه میراث ناملموس معنوی و آیین های محلی شهر و دیارمان برویم که از گذشتگانمان به ما رسیده و ما امروز وظیفه حفظ و احیا و انتقال آن ها به نسل های آینده را داریم.