انتشار تصویری از پری دختر گلمحمد کلمیشی از یاغی – قهرمانان پر آوازه معاصر سبزوار و ایران در رسانه امید سبزوار طی روزهای گذشته موجی از واکنش ها و اظهار نظرات را در رسانه های محلی این شهر به همراه داشت به همین خاطر بر آن شدیم که در این پست کمی بیشتر به این موضوع بپردازم.

تصاویر پری کلمیشی از فیلم مستند «شرق وحشی» به کارگردانی مجتبی اسماعیل زاده برداشته شده بود. گفته می شود این فیلم حدود 10 سال قبل تولید شده و در آن علاوه بر دختر گلمحمد، با بسیاری دیگر از بازماندگان وقایع آن سالها نظیر هادی الداغی پسر مهدی خان الداغی(آلاجاقی معروف رمان کلیدر)، محمد کلمیشی پسر خان محمد از برادران گلمحمد، علی اربابی پسر علی اکبر ارباب که بعضی از آن ها از مخالفان گلمحمد و نیز برخی علاقه مندان و پژوهشگران ملی و محلی نظیر جواد اسحاقیان، عبدالحسین کارگری و حسین خسروجردی نیز صحبت شده است.

بسیاری از مردم ایران گلمحمد را از رمان کلیدر محمود دولت آبادی می شناسند. اما رمان کلیدر یک داستان سرایی است و تاریخ نگاری نیست. بنابراین بسیاری از اسم ها، وقایع و موقعیت ها در آن تغییر یافته و صد در صد منطبق بر واقعیت نیست و خود استاد دولت آبادی هم چنین ادعایی ندارد. بنابراین کلیدر را نباید مبنای شناخت واقعی گلمحمد و وقایع روزگار او دانست.

قبل از مستند شرق وحشی یک کتاب تحت عنوان کلیدر در اسناد و واقعیات به کوشش کلیم الله توحدی نیز منتشر شده که سعی در مستند نگاری وقایع کلیدر کرده است.

مستند شرق وحشی مورد توجه و تحسین شماری از منتقدان سینمایی قرار گرفته و تماشای آن خصوصا برای مردم خراسان می تواند برای آشنایی بیشتر با یکی از داستان های مهم و مشهوری که در دوره معاصر در سرزمین آن ها به وقوع پیوسته بسیار مفید باشد.

علاقه مندان می توانند مستند شرق وحشی را از وبسایت هاشور دانلود کنند. هزینه این دانلود تنها 20 هزارتومان است.