دانش آموزان دبستان سراج دانش 2 سبزوار روز چهارشنبه در اولین روز از هفته کتاب و کتابخوانی میهمان کتابخانه سیار شهرداری این شهر شدند و یک روز به یادماندنی را در همسفری با کتاب سپری کردند.

به گزارش امید سبزوار در بخشی از این برنامه اکرم خارقانی مقدم هنرمند قصه گو و عروسک گردان سبزواری با عروسک های شرنگ و پرنگ در قالب اجرای نمایش عروسکی برای دانش آموزان از فواید کتاب و کتابخوانی گفت.

این برنامه با پیگیری آقای حسینی مدیر دبستان سراج دانش 2 و نیز با نظر مساعد و  همراهی آقای صبوری زاده عضو شورای شهر سبزوار و اداره فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری و نیز سازمان اتوبوسرانی سبزوار اجرایی شده است.