تیم تولید «ویژه برنامه کارنامه» که از مجموعه فعالیت های جانبی کنگره ملی سربداران است، ضمن عیادت از پژوهشگر ارشد میراث فرهنگی غرب خراسان که مدتی در بستر بیماری بود، به ثبت و ضبط دیدگاه های او درباره زمینه های ظهور و بروز سربداران و ارزش های این نهضت تاریخ ساز در سبزوار پرداختند.

محمد عبدالله زاده ثانی در این دیدار گفت: سربداران نه فقط یک قیام، بلکه یک فرهنگ جاری و ساری در میان مردم سبزواربزرگ بوده است که از غیرتمندی، آزادگی و شجاعت آنان سرچشمه گرفته و حتی بعد از انحلال دولت سربداران، این فرهنگ همچنان تا امروز در میان این مردم استمرار یافته است.

این پژوهشگر، ضمن استقبال از برگزاری دومین دوره کنگره سربداران ابراز امیدواری کرد، برگزاری این کنگره بتواند به شناسایی هر چه بیشتر ظرفیت های اصیل میراث فرهنگی و گردشگری ملموس و غیرملموس این منطقه منجر شود.

او با ابراز خرسندی از برگزاری بخش آیینی کنگره سربداران در روستاهای شهرستان داورزن، ضمن ارائه پیشنهاداتی، ابزار امیدواری کرد مردم و مدیران و دست اندکاران فرهنگی غرب خراسان از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشند و بتوانند به ثبت ملی و جهانی برخی از آثار و آیین ها بپردازند.

گفتنی است محمد عبدالله زاده ثانی که از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران دلسوز و پیشکسوت میراث فرهنگی سبزواربزرگ است و مدتی نیز ریاست اداره میراث فرهنگی شهرستان داورزن را برعهده داشت، در ماه های اخیر به دلیل بروز یک بیماری، مدتی بستری شده بود که خوشبختانه اکنون مراحل بهبودی را طی می کند.

دراین بازدید علاوه بر محسن تدینی ثانی مدیر تولید و حسین درزی مجری ویژه برنامه کارنامه، عروسک امان الله خان نیز حضور داشت و با عروسک گردانی و اجرای طنازانه سجاد اکبری، حال و هوایی مفرح را به این دیدار دوستانه بخشید.

دومین کنگره ملی سربداران به زودی با حضور یک یا دو تن از وزرای دولت در باشتین و سبزوار خاستگاه و پایتخت سربداران برگزار خواهد شد.