علی رغم اینکه پروازهای فرودگاه سبزوار در ماه های  اخیر تعطیل اعلام شده بود، ولی اطلاعات مندرج در صد و شصت و ششمین ماهنامه آماری شرکت فرودگاه های  کشور خبر از انجام 10 پرواز مسافری در تنها فرودگاه غرب خراسان در شهریورماه 1402 می دهد.

بر مبنای این گزارش در شهریورماه گذشته 529 نفر مسافر به همراه 2790 کیلوگرم بار در این فرودگاه جابه جا شده اند.

دو مورد از پروازهای فرودگاه سبزوار در شهریورماه گذشته، به پرواز رفت و برگشت مسیر نجف در کشور عراق مربوط می شود که به مناسبت ایام اربعین برقرار شد و اولین پرواز خارجی فرودگاه سبزوار بعد از 11 سال محسوب می شد که 249 نفر مسافر در این مسیر خارجی  جابه جا شدند.

احتمالا بقیه پروازهای فرودگاه سبزوار، مربوط به نقش پشتیبانی آن برای فرودگاه مشهد است که بعضی هواپیماهایی که نمی توانند در مشهد فرود بیایند، در سبزوار به زمین می نشینند.

برمبنای همین گزارش فرودگاه سبزوار در شهریور ماه 1402 جزء 25 فرودگاه کشور بوده است که پروازهای خارجی داشته اند. 

همچنین اطلاعات حاکی از آن  است که در شهریورماه گذشته 142 پرواز ترانزیت در 7 فرودگاه کشور انجام شده که یکی از این پروازها مربوط به فرودگاه سبزوار بوده و منجر به جابه جایی 163 نفر مسافر شده است.

در همین ماه دو پرواز ترانسفر هم در کل کشور انجام شده که یکی مربوط به فرودگاه مهرآباد تهران و دیگری 157 نفر مسافر مربوط به فرودگاه سبزوار بوده است.

در تعریف ترانسفر آمده است، مسافران این پروازها با یک پرواز وارد فرودگاه و ترمینال می گردند و با پرواز دیگری فرودگاه را ترک میکنند. اما ترانزیت به این شکل است که مسافران با یک پرواز وارد فرودگاه می گردند و با همان پرواز فرودگاه را ترک میکنند و از خدمات ترمینال استفاده نمی کنند.

شما هم اکنون می توانید این ماهنامه آماری را در وبسایت امید سبزوار دانلود کرده و در جریان جزئیات آمار و اطلاعات قرار بگیرید.

برای دریافت نسخه کامل ماهنامه آماری شرکت فرودگاه ها هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.