فرماندار شهرستان داورزن امروز با حضور در دبیرخانه بخش آیینی کنگره ملی سربداران در محل موسسه فرهنگی هنری کیاسبز بیهق به دست اندرکاران این کنگره خداقوت گفت و در جریان جدیدترین برنامه ها و اقدامات انجام شده قرار گرفت.

حسین بهادری در این دیدار با تأکید بر اینکه برگزاری بخش آیینی کنگره ملی سربداران در شهرستان داورزن فرصت خوبی برای برندسازی فرهنگی و جلب توجهات ملی به این شهرستان پر ظرفیت اما کم برخوردار غرب خراسان رضوی باشد، از حمایت فرمانداری داورزن از بازآفرینی آیین های محلی چهار روستای باشتین، چشام، صدخرو و مزینان خبر داد.

گفتنی است قرار است بخش آیینی دومین کنگره ملی سربداران در روز 25 آبان با حضور دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سبزوار و داورزن برگزار شود.