دبیراجرایی دومین کنگره ملی سربداران در دانشگاه حکیم سبزواری از ارسال 42 مقاله علمی از سراسر کشور به دبیرخانه دومین کنگره ملی سربداران در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

دکتر یعقوب تابش در گفتگو با  امید سبزوار افزود: از تعداد 42 مقاله ارسال شده، 25 مقاله پذیرفته شده و چکیده آن ها در سایت و نشریه ویژه کنگره منتشر خواهد شد.

این عضو هیئت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری همچنین گفت: غیر از بخش مقالات علمی، سعی داریم در جریان این کنگره به انتشار یک کتاب از دکتر فرشته کوشکی نیز بپردازیم که طی پژوهشی به بررسی تأثیر آموزه های اهل بیت بر زندگی اجتماعی مردم سبزوار تا قرن نهم هجری پرداخته و کاملا با محورهای بخش علمی این کنگره مطابقت دارد.

وی همچنین گفت: دبیر کمیته علمی این همایش دکتر محسن الویری مدیرگروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع) است که در کنگره قبلی سربداران در سال 1394 به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخته بود.

دکتر تابش همچنین گفت: برای رسمیت و اعتبار بیشتر این کنگره، کمیته علمی سعی کرد از وزارت علوم کد ISC دریافت کند که خوشبختانه این کد پس از طی فرآیندهای لازم و ارسال مدارک مورد نیاز اخذ شد و بنابراین برای مقالات پذیرفته شده در این همایش از جانب وزارت علوم امتیاز علمی تعلق خواهد گرفت.

گفتنی است دومین کنگره ملی سربداران قرار است پاییز امسال در دو بخش علمی در دانشگاه حکیم سبزواری و بخش آیینی در شهرستان داورزن برگزار شود.