دبیر نشست شاهنامه خوانی سبزوار از برگزاری یکصدمین نشست از این سلسله نشست های فرهنگی و ادبی با حضور شاهنامه دوستان، کتابخوانان و شماری از فرهیختگان دیار سربداران خبر داد.

موسی الرضا ربانی خواه در این رابطه گفت: نشست های شاهنامه خوانی سبزوار با همت سمن دانشوران بیهق و در منزل دو شهروند فرهیخته سبزواری آقای اعیانی و خانم سلطانی در مجاورت باغ ایرانی توحیدشهر برگزار می شود.

او ابراز امیدواری کرد، برپایی این نشست ها که بیانگر ظرفیت بالای فرهنگی سبزوار و سبزواری ها در حوزه کتاب و کتابخوانی است، در آستانه انتخاب پایتخت کتاب ایران بتواند، منجر به انتخاب دیار سربداران در این رقابت فرهنگی شود.

گفتنی است در ابتدای صدمین نشست شاهنامه خوانی سبزوار استاد بروغنی با خواندن چکامه ای از مرحوم استاد محمد حسن بهجت تبریزی ملق به شهریار، روز شعر و ادب پارسی در 27 شهریورماه را گرامی داشت.

سپس مهربانو ایمن فر برای خوانش و گزارش ابیات در جایگاه قرار گرفت و ضمن خوانش ابیات شرح و گزارشی را در این خصوص برای حاضران بیان داشت.

در ادامه مراسم اجرای موسیقی سنتی توسط یکی از هنرمندان جوان سبزواری آقای محسن عوضوردی، حال و هوای با صفایی به محفل بخشید.

نقل حکایت سرو نگون سار نیز توسط خانم غزال کوشکی یکی دیگر از بخش های جذاب این نشست بود.

در بخش پایانی این نشست دکتر ابراهیم استاجی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، به سخنرانی پرداخت و واژه پر بسامد «ور» در  گنداور  را  در ادبیات و زبان فارسی بویژه شاهنامه بررسی کرد که اطلاعات مفید و جالب توجهی را برای حضار به همراه داشت.