مالکین سجاد شهر، نباید تاوان اشتباه نهادهای دولتی را بدهند

 

رئیس شورای شهر سبزوار در مورد وضعیت فعلی سجاد شهر گفت: متاسفانه مالکین زمین های سجاد شهر گرفتار شده اند. مالکینی که برای زمین هایشان از  اداره ثبت اسناد،‌سند تک برگ دارند، و حتی برخی از این اسناد چند دست خرید و فروش شده و برای برخی نیز پروانه ساختمانی صادر شده است امروز نه اجازه فروش زمین هایشان را دارند، نه اجازه ی ساخت و ساز.‌

امین الله مظلوم در نشست خبری با اصحاب رسانه دیار سربداران افزود: آنچه در این پرونده مسلم است عدم تخلف موسسه دیار آبادانی سربداران، در پروژه سجاد شهر است. اشتباه در جانمایی و واگذاری زمین به موسسه دیار آبادانی توسط ادارات دولتی از جمله مسکن و شهرسازی و ثبت و اسناد است. مردم نباید تاوان این اشتباه را بدهند.

وی همچنین گفت: متاسفانه سرانجام این پرونده به تعیین و تکلیف سایر پرونده های موسسه دیار آبادانی گره خورده که رسیدگی طولانی آن در دستگاه قضا سبب ناراحتی بیش از دو هزار خانوار این منطقه شده است. روزی نیست که یکی از مالکین سجاد شهر به شورا مراجعه نکنند.

مظلوم در ادامه اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر سبزوار، از رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام اژه ای درخواست داریم تا با مداخله در موضوع، دستور تسریع در رسیدگی صادر کنند تا مردم از این گرفتاری رهایی یابند./ منبع: عصر سبزوار

گفتنی است موسسه آبادانی دیار سربداران سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سبزوار است.