در گرماگرم امردادی دیگر زادروز اسطوره ای بی تکرار و بلند آوازه در تاریخ ادبیات ایران را به جشن نشسته ایم. هشتاد و دومین زادروز استاد محمود دولت آبادی آقای رمان ایران بر همه ادبیات دوستان و خصوصا همشهریان و همولایتی های خراسانی و سبزواری او بی شک همواره گرامی و فرخنده بوده و هست و سبب ساز ارسال و انتشار پیام های تبریک و تحنیت متعددی شده است. اما در میان همه پیام های تبریک و شادباش این مناسبت مهم، یادداشتی به قلم جناب آقای حسین خسروجردی دیگر نویسنده پیشکسوت و همشهری محمود دولت آبادی از حلاوت و استواری دیگری برخوردار بود.

آقای خسروجردی که خود نویسنده چندین داستان و رمان از جمله تگرگ تاتار، از مزرعه بیا پدر، یار و ... است، در متنی بسیار فاخر و پرمغز و به نمایندگی از حدود 100 نفر از فرهیختگان سبزوار، به ستایش ویژگی های هنری و والایی های ادبی همشهری صاحب نام خود، استاد محمود دولت آبادی پرداخته که در ادامه متن کامل نوشته آقای خسروجردی منتشر می شود:

حضور عالیجناب محمود دولت آبادی ، مقتدا و اُسوهٔ رمان نویسی و ادبیات داستانی ایران زمین:
با درود و بشارت به زاد روز و میلاد خجستهٔ شما که مسرتی ست برای رامش و آن شادمانی که به  ادبیات جهان هدیه شده است . باشد تا در زمانه ای که شحنهٔ غم ، پیشرو شادمانی ست  ، چه نیک طالعی باشد  این تولد خجستهٔ شما که شادی صد ساله را برای ادبیات داستانی به ارمغان آورده است تا نو آمدگان و پویندگانِ هنر داستانی بتوانند از ذهن خلاق و آفرینشگر شما با آثاری همچون جای خالی سلوچ و رمان بزرگ و جهانی کلیدر و نیز روزگار سپری شدهٔ مردم سالخورده ، نیرو بگیرند و اثری ماندگار بیافرینند و چنین است که در این خجسته روز تولد شما خوشحالیم که امکان و مفری ایجاد شده تا ما  برای قدر شناسی و ارج نهادن به تلاش و درک رنج های شما  - که طی سالیان دراز - برای نوشتن و آفرینش آثار جاودانهٔ خود  مبذول داشته اید ،  امروز بتوانیم اندکی با پیام  خویش و درج  جمله ای برای ابراز  تبریک ، و  اشتیاق و بیان میل خود به خواندن رمان های شما  ، حقِ مطلب را ادا کنیم  و بگوییم که  خواندنِ چندین بارهٔ رمان کلیدر  برای ما مشتاقان ، حلاوتی دلپذیر و خوشایندی ست که معرفت زا و فرهنگ پرور و پر از فضیلتِ انسانی و شناخت است . باشد که نام و شایستگی های جلیل  شما پیامی باشد برای دوستی  و یگانگی ایران و جهان و خاصه زادگاه شما  که بیهق احرار است و شهر و دیاری ست که شما را خوب  پرورده و به رس رسانده است .
با دلبستگی و تواضع   :
همشهریان و دوستان و مشتاقان شما که در ذیل همین پیام ، نام یکایک آنها آورده می شود که برخی با پیام کوتاه شادباش.، شما را همراهی می نمایند . با درود و نوید ،  
حسین خسروجردی
امرداد 1401 - سبزوار

اسامی پیام دهندگان به زاد روز میلاد نویسندهٔ بزرگ و ارجح ایران ، محمود دولت آبادی


از نامبردگان خواهشمندم که اگر دلنوشته و نکته ای برای استاد محمود دولت آبادی دارند  لطفا در یک یا دو جمله با ذکر نام و معرفی خود در  قسمت نظریات  صفحهٔ درج نمایید . با سپاس و  تشکر از حضور شایستهٔ فرهنگی - ادبی شما دلسپاران به این تشریک مساعی و زنده ستائی مفاخران والا و ارزشی ایران زمین:

1  امید برومندی  2  عبدالله باقری حمیدی  3  رضا حارث آبادی  4  فرزاد رمضانی بونش  5  حمید ابارشی  6 امیر مسکنی  7  عباس وفایی  8  الهه رامشینی  9  مهوش جعفری  10  کاظم دامغانی  11  محمود امیری  12  جواد دباغی مقدم  13 فرزانه فرهبُد  14  مهدی آذری  15  حسن کیقبادی  16  علی ششتمدی  17 محمد ایوبی  18  محمد اکبری  19. مهدی مقصودی  20  فرهاد شرقی  21  هادی زرقانی  22.امیر خسروجردی   23  سعید دارین 24. نسترن فرهبد  25. فاطمه خسروجردی  26  محمود حیطه  27. حسن دلقندی  28. فرهاد ترابی  29  موسی الرضای دانایی  30  سادن فرخی  31  گروه تاتر همفرم  32. کامیار غفاری  33  مصطفی حمیدی فر  34  میترا آسیایی  35.مهدی غفاریان  36 حسین غایبی  37  حسن خسروجردی  38 خانم شیرازی  39  یاسر کروجی  40  حسین عباس زاده  41  محمود رضا سلیمانی  42. وحید افتخار زادهٔ  43  وحید حسینی ایرانی 44   شهناز دیواندری  45  مرتضی قربانیون   46. علی براتی گچوان  47  امیر هادی بلوکی  48  رضا مولوی نیا  49. شریفهٔ علی آبادی 50  مهدی شهر آیینی  51  اعظم اسراری  52. سعید افکاری  53  مهسا خسروجردی  54  امیر عظیمیان  55  فاطمه کروجی  56  اسماعیل جوادی نیا  57. سهیل خسروجردی  58   اعظم مرادیان  59   سروش خسروجردی  60  توران مرادیان  61 نادر زارع  62 مهدی اقدسی  63  سودابه کروجی   64  مینا میر صادقی   65  زهرا عسلی  66 عفت خسروجردی  67  رضا کریمی  68  ناهید اعتصامی  69. ستاره کروجی  70  مرجان مرادیان  71  لیلی ملکانی  72  زهرا عسلی  73  رضا کروجی  74  علی اجنوردی  75.  مسعود مظفری  76  محمد سید آبادی  77   ستاره مهربان  78  علی رجبی  79  اعظم خسروجردی  80. ملیکا کروجی  81   زهره محمدی  82  گل ارغوان  83. رضا دلقندی  84  امیر برومندی  85. زهره سید آبادی  86  مرتضی صادقی  87  رضا تاج  88  حسن نجفی  89  طاهره احمدی  90  قاسم مالی  91  فاطمه برکه  .

عالیجناب  محمود دولت آبادی ،
نویسندهٔ والایِ قلب های مشتاقی که شما را مأوای دل و جان خود می دانند  و بدان می نازند و می بالند .
خواهشمندم اگر میسر و ممکن است  یک پیام صوتی کوتاه برای همشهریان و دوستان و مشتاقان داستان ها و رمان های خود ، ابراز بفرمایید .
با سپاس بی‌حد و درود و نوید به شما و خانوادهٔ بزرگوار و برومند شما  :
حسین خسروجردی