امیدبرومندی:


مرکز تقویم کشور زیر نظر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که مسئولیت تهیه و تنظیم تقویم رسمی ایران را برعهده دارد، در بخش مناسبت های تقویم سال 1401 شمسی، سهمی سه روزه برای مشاهیر سبزواربزرگ در نظر گرفته است. (منبع)


به گزارش وبلاگ امیدسبزوار، روزهایی که در تقویم رسمی سال 1401 به نام بزرگان و مشاهیر غرب خراسان رضوی ثبت شده است عبارتند از 29 خرداد روز درگذشت دکتر علی شریعتی ، 1 آبان روز ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و 8 اسفند روز بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری.


البته این سه مناسبت به لحاظ اولویتی که مرکز تقویم کشور برای آن ها قائل شده با یکدیگر برابر نیستند زیرا از نظر تنظیم کنندگان تقویم رسمی کشور، دسته بندی های متعددی در چگونگی ثبت مناسبت ها وجود دارد. یکی از مهمترین دسته بندی ها بر اساس «متن» و «جدول ضمیمه» است، به طوری که مناسبت هایی که در متن تقویم درج شوند از اولویت بالاتری نسبت به مناسبت های ضمیمه برخوردارند.


همچنین در میان مناسبت های متن تقویم نیز دسته بندی های دیگری بر مبنای «دهه»، «هفته»، «روز تعطیل»، «روز» و یا تنها «ثبت» -بدون درج عنوان روز- وجود دارد که آن ها را از یکدیگر متمایز می نماید. پر واضح است که مناسبتی که به عنوان دهه یا هفته یا روز تعطیل ثبت شود، در نظر تنظیم کنندگان تقویم از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است.

 


بر این مبنا و از نظر تنظیم کنندگان تقویم سال 1401 روزهای ثبت شده به نام بزرگان سبزوار به این ترتیب اولویت بندی می شوند: اول آبان به عنوان «روز» بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در «متن تقویم» ، 29 خرداد درگذشت دکتر علی شریعتی که تنها در «متن تقویم» به «ثبت» رسیده و 8 اسفند بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزوار در «جدول ضمیمه» ثبت شده است.


بدیهی است که این اولویت بندی تنها نظر تنظیم کنندگان فعلی تقویم کشور است و ممکن است در آینده فرق کند. به طول مثال تا سال گذشته فقط مناسبت های 29 خرداد و 8 اسفند برای بزرگان سبزوار در تقویم کشور ثبت شده بود و از سال 1400 با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای رئیس جمهور وقت رسید، مناسبت اول آبان نیز به جمع روزهای مرتبط با بزرگان سبزواربزرگ در تقویم اضافه شد. 


اکنون نیز شاید انتظار معقولی باشد اگر از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز تقویم کشور در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و هر نهاد دیگری که در تدوین و تنظیم مناسبت های تقویم نقش دارد، انتظار داشته باشیم روزهای دیگری را به یاد نهضت تاریخ ساز سربداران سبزوار و بزرگان دیگری نظیر محمود دولت آبادی و حمید سبزورای را در متن و ضمیمه تقویم ثبت کنند. همچنین ارتقاء جایگاه حکیم سبزواری از مناسبت های جدول ضمیمه به متن تقویم کشور می تواند از دیگر توقعات فرهنگی به جا و منطقی مردم دیار سربداران از تنظیم کنندگان تقویم رسمی کشور باشد.


شایان ذکر است در تقویم رسمی سالیانه کشور که  توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تهیه و منتشر می شود، در حال حاضر تنها یک مناسبت به عنوان دهه درج شده که آن هم دهه فجر است و فقط سه هفته به نام های دفاع مقدس ، دولت و وحدت داریم. هفته ها و دهه های دیگری نظیر هفته محیط زیست، هفته سلامت، دهه کرامت و ... که بعضا توسط برخی رسانه ها و ارگان ها یا اشخاص در طول سال عنوان می شوند، دارای رسمیت ثبتی در تقویم ملی کشور نیستند.

 

دکتر علی شریعتی
روز ملی بیهقیروز حکیم سبزواری

 

در این نوشتار از منابع زیر بهره گرفته شده است:
وبسایت مرکز تقویم کشور
وبسایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
و وبسایت یادداشت های کیان کیانی جامعه شناس ایرانی